ค้นหาในเว็บ

เมนูด่วน

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 19-ตอนจบ (อวสาน)

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 19  ออกอากาศวันที่ 1 ก.ย. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 19-ตอนจบ (อวสาน)

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 18

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 18  ออกอากาศวันที่ 26 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 18

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 17

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 17  ออกอากาศวันที่ 25 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 17

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 16

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 16  ออกอากาศวันที่ 19 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 16

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 15

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 15  ออกอากาศวันที่ 18 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 15

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 14

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 14  ออกอากาศวันที่ 12 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 14

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 13

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 13  ออกอากาศวันที่ 11 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 13

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 12

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 12  ออกอากาศวันที่ 5 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 12

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต)ตอนที่ 11

komfak01
ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 11  ออกอากาศวันที่ 4 ส.ค. 2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

 

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต)ตอนที่ 11

ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 10

komfak01ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก ตอนที่ 10  ออกอากาศวันที่ 29 ก.ค.2551
ละครหลังข่าว จันทร์- อังคาร 20.25 น.
บทประพันธ์:เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์:คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับการแสดง:นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

 

»Read More….. ดูละครย้อนหลังเรื่อง คมแฝก (ภาคแรกของรุกฆาต) ตอนที่ 10