ค้นหาในเว็บ

เมนูด่วน

ดูละครด้วยแรงอธิษฐานตอนจบ ย้อนหลัง ตอนที่ 16 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ตอนอวสาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ดูละครด้วยแรงอธิษฐานตอนจบ ย้อนหลัง ตอนที่ 16 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ตอนอวสาน

ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 15วันที่ 30 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 15วันที่ 30 สิงหาคม 2553

ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 14 วันที่ 24 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 14 วันที่ 24 สิงหาคม 2553

ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 13 วันที่ 23 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 13 วันที่ 23 สิงหาคม 2553

ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 12 วันที่ 17 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 12 วันที่ 17 สิงหาคม 2553

ละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ตอนที่ 11 วันที่ 16 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ตอนที่ 11 วันที่ 16 สิงหาคม 2553

ละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ตอนที่ 10 วันที่ 10 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ตอนที่ 10 วันที่ 10 สิงหาคม 2553

ดูละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ล่าสุด ตอนที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ดูละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ล่าสุด ตอนที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2553

ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 8 วันที่ 3 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 8 วันที่ 3 สิงหาคม 2553

ละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ตอนที่7 วันที่ 2 สิงหาคม 2553

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ละครด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน ละครช่อง 7

บทประพันธ์ กิ่งฉัตร
ผลิตโดยค่าย กันตนา
เขียนบทโดย พิง ลำพระเพลิง

กำกับการแสดง อ๊อด ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
ด้วยแรงอธิษฐานละครเรียกเรตติ้งฟร์อมยักษ์ ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ มาจับคู่กับพระเอกทั้งในจอและนอกจอ “เวียร์” ศุกลวัฒน์ คณารศ ภายใต้

ชายคาผู้ผลิตอย่างกันตนา กรุ๊ป โดยได้พิง ลำพระเพลิง รับหน้าที่เขียนบทโทรทัศน์ ซึ่งรับรองว่าเนื้อเรื่องเข้มข้น ไม่เชยและไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิมอย่างแน่นอน

»Read More….. ละคร ด้วยแรงอธิษฐานย้อนหลัง ตอนที่7 วันที่ 2 สิงหาคม 2553