ค้นหาในเว็บ

เมนูด่วน

รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 10 ธันวาคม 2553

เซย์ไฮ Say Hi

เซย์ไฮ Say Hi

ผู้ดำเนินรายการ

กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ คุณติ๊ก พิธีกรสาวสวย น่ารัก เจ้าของสโสแกน “Say hi”
ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ทางช่อง 3
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกิน
ความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่าง
ประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลก
ใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไร
ในชีวิตทั้งสิ้น

»Read More….. รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 10 ธันวาคม 2553

รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 5 ธันวาคม 2553

เซย์ไฮ Say Hi

เซย์ไฮ Say Hi

ผู้ดำเนินรายการ

กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ คุณติ๊ก พิธีกรสาวสวย น่ารัก เจ้าของสโสแกน “Say hi”
ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ทางช่อง 3
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกิน
ความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่าง
ประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลก
ใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไร
ในชีวิตทั้งสิ้น

»Read More….. รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 5 ธันวาคม 2553

รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 7 พฤศจิกายน 2553

เซย์ไฮ Say Hi

เซย์ไฮ Say Hi

ผู้ดำเนินรายการ

กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ คุณติ๊ก พิธีกรสาวสวย น่ารัก เจ้าของสโสแกน “Say hi”
ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ทางช่อง 3
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกิน
ความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่าง
ประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลก
ใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไร
ในชีวิตทั้งสิ้น

»Read More….. รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 7 พฤศจิกายน 2553

รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 31 ตุลาคม 2553

เซย์ไฮ Say Hi

เซย์ไฮ Say Hi

ผู้ดำเนินรายการ

กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ คุณติ๊ก พิธีกรสาวสวย น่ารัก เจ้าของสโสแกน “Say hi”
ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ทางช่อง 3
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกิน
ความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่าง
ประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลก
ใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไร
ในชีวิตทั้งสิ้น

»Read More….. รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 31 ตุลาคม 2553

รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 23 พฤษภาคม 2553

เซย์ไฮ Say Hi

เซย์ไฮ Say Hi

ผู้ดำเนินรายการ

กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ คุณติ๊ก พิธีกรสาวสวย น่ารัก เจ้าของสโสแกน “Say hi”
ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ทางช่อง 3
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกิน
ความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่าง
ประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลก
ใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไร
ในชีวิตทั้งสิ้น

»Read More….. รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 23 พฤษภาคม 2553

รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 16 พฤษภาคม 2553

เซย์ไฮ Say Hi

เซย์ไฮ Say Hi

ผู้ดำเนินรายการ

กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ คุณติ๊ก พิธีกรสาวสวย น่ารัก เจ้าของสโสแกน “Say hi”
ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ทางช่อง 3
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกิน
ความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่าง
ประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลก
ใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไร
ในชีวิตทั้งสิ้น

»Read More….. รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 16 พฤษภาคม 2553

รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 14 พฤศภาคม 2553

เซย์ไฮ Say Hi

เซย์ไฮ Say Hi

ผู้ดำเนินรายการ

กัญญารัตน์ จิระรัชกิจ คุณติ๊ก พิธีกรสาวสวย น่ารัก เจ้าของสโสแกน “Say hi”
ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ทางช่อง 3
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างแดน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเกิน
ความจำเป็นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่าง
ประเทศ เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมทั้งสร้างมุมมองที่แปลก
ใหม่ เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างสีสันและเติมเต็มให้กับชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำไร
ในชีวิตทั้งสิ้น

»Read More….. รายการทีวี ย้อนหลัง เซย์ไฮ Say Hi 14 พฤศภาคม 2553